1. Home
  2. Archives
YABISI KAVU

Maelezo ya jumla Ugonjwa wa yabisi-rkavu (arthritis) na hali nyingine 100 za yabisi-baridi (rheumatic) huathiri viungo na tishu zinazozunguka viungo. Makali ya ugonjwa na eneo la dalili hutofautiana kulingana na aina yabisi inayousababisha . Kwa kawaida, ha...