Lishe

MLO/LISHE WAKATI WA MAJANGA

Majanga na Dharura Majanga na dharura ni matukio ambayo yanatokea kwa ghafla na kuharibu mfumo mzima wa maisha na mali za mtu, watu au jamii nzima. Pia matukio hayo yanaweza kusababisha watu kuumia na hata kupoteza maisha. Kuna makundi mawili ya majanga ambayo ni majanga ya asili na majanga yanayosababishwa na binadamu wenyewe. Majanga ya […]

Read More
Lishe

MLO/LISHE YA WATOTO WENYE ULEMAVU:Mtindio wa ubongo, usonji

Lishe ya watoto wenye ulemavu Utapiamlo kwa watoto wenye ulemavu unatokana na kutokula chakula cha kutosha na/au ulaji mbaya unaopelekea upungufu wa virutubishi kwa watoto wenye ulemavu. Upungufu wa virutubishi kwa watoto wenye ulemavu husababisha matatizo mbalimbali ya kiafya hususani utapiamlo na upungufu wa kinga ya mwili. Hivyo watoto watoto wenye ulemavu wanahitaji uangalizi wa […]

Read More
Lishe

LISHE YA WATOTO WALIOZALIWA NA UZITO PUNGUFU

Dhana ya uzito pungufu Mtoto aliyezaliwa na uzito chini ya kilogramu 2.5 (gramu 2500) ana uzito pungufu wa kuzaliwa. Akizaliwa na uzito chini ya kilogramu 1.5 anakuwa amezaliwa akiwa na uzito pungufu uliokithiri. Hii hutokea mara nyingi kwa wakina mama wajawazito wenye lishe duni na maradhi ya mara kwa mara. Watoto wenye uzito pungufu wa […]

Read More
Lishe

KUPIMA MZINGO WA MKONO: Kutathmini utapiamlo

Kupima Mzingo wa Mkono Kupima mzingo wa mkono ni utaratibu wa kupima mzingo wa kati wa sehemu ya juu ya mkono (MUAC) wa kushoto – ni kipimo cha ukubwa wa misuli ya mkono kinachotumika kujua hali ya lishe kwa watoto wenye umri zaidi ya miezi sita na watu wazima. Kipimo hiki hutumika kugundua utapiamlo wa […]

Read More
Lishe

NAMNA YA KUPIMA KIMO AU UREFU WA MTOTO

Kupima kimo au urefu wa mtoto Kupima kimo au urefu wa mtoto husaidia kutambua yafuatayo: Urefu au kimo kulingana na umri wa mtoto Uzito kulingana na kimo au urefu Uwiano wa uzito kwa urefu wa mtu mzima (BMI) Mtoto wa umri chini ya miezi 24 hupimwa urefu akiwa amelala katika ubao wa kupimia urefu. Mtoto […]

Read More
Lishe

NAMNA YA KUPIMA UZITO WA MTOTO

Kupima uzito wa mtoto Shirika la Afya Duniani linashauri kupima uzito wa mtoto kwa kutumia mizani yenye sifa zifuatazo: Mizani iliyo imara Mizani ya kidigitali Kukadiria uzito wa kilo kwa nukta 0.1 (gramu 100) Kupima mtoto na mama kwa pamoja kama mtoto hawezi kusimama. Mizani mingine inayotumika kupimia uzito kwa watoto ni: Mizani ya kupimia […]

Read More
Lishe

LISHE KWA WANAFUNZI: Mlo/chakula/lishe

Lishe kwa Wanafunzi Umri wa kwenda shule (Miaka 6-12) ni kipindi cha mwendelezo wa ukuaji wa mwili na ukuaji wa haraka wa akili na fikra. Katika kipindi hiki watoto wa kike huanza kupata mabadiliko ya ukuaji wa kimwili. Magonjwa na matatizo ya kilishe hujitokeza sana katika kipindi hiki na kusababisha madhara ya muda mrefu. Matatizo […]

Read More
Lishe

KUNYONYESHA MTOTO: Taratibu, faida, madhara, imani potofu

Taratibu za unyonyeshaji zinazopendekezwa Shirika la Afya Duniani linapendekeza kufuata taratibu sahihi za kunyonyesha mtoto. Taratibu hizo ni; Mwili wa mama ugusane na mwili wa mtoto ngozi kwa ngozi mara tu baada ya kujifungua Hii husaidia kujenga mahusiano ya upendo kati ya mama na mtoto Pia husaidia kuchochea utengenezaji wa maziwa hususani ya mwanzo yenye […]

Read More
Lishe

LISHE YA VIJANA BALEHE: Mlo/Chakula kinachofaa

Lishe ya vijana balehe Lishe ya vijana balehe – Kijana balehe ni kijana mwenye umri wa kati ya miaka 10 hadi 19 ambapo mwanadamu anakua kwenye hatua ya ukuaji kutoka utotoni kuelekea utu uzima. Ni kipindi cha mpito katika makuzi ya kimwili, kiakili, kisaikolojia na maendeleo kiujumla. Upungufu wa virutubishi kwa vijana balehe wa kike […]

Read More
Lishe

MBINU ZA KUPUNGUZA UWEZEKANO WA KUPATA SARATANI

Maelezo ya jumla Mtindo wa maisha usiofaa huchangia kwa kiasi kikubwa aina nyingi za saratani. Kufuata kwa makini ulaji na mtindo bora wa maisha kutakuwezesha kupunguza uwezekano wa kupata saratani. Huu ni uamuzi ambao kila mmoja anaweza kuufanya. Yafuatayo ni muhimu: Tumia zaidi vyakula vitokanavyo na mimea Tafiti zimeonesha kuwa, vyakula hivi vinaweza kupunguza uwezekano […]

Read More
X