1. Home
  2. MKAMBA
MKAMBA

Maelezo ya jumla Mkamba (bronchitis) ni kuvimba kwa njia kuu ya kupitisha hewa kwenda kwenye mapafu. Mkamba unaweza kuwa wa muda mfupi tu (acute) au sugu (chronic),hii inamaanisha kuwa mkamba hudumu kwa muda mrefu na mara nyingi huji...